Úvod

Vítejte na stránkách připravovaného developerského projektu Rezidence Slatina.

Ačkoli běžně naše společnost nepřipravuje webové stránky v takto rané fázi projektu, tedy teprve po odsouhlasení studie, byli jsme donuceni okolnostmi se s vámi podělit o informace o námi připravovaném projektu ve Slatině v Hradci Králové.

Naše společnost realizuje developerské projekty již více než 20 let, a tedy před koupí pozemků jsme ověřili možnosti využití území v souladu s platným Územním plánem a dalšími příslušnými předpisy a zákony a získali stanoviska dotčených orgánů k našemu záměru. Za účelem zkvalitnění lokality a zajištění toho, že projekt svoji velikostí a strukturou bude zapadat do okolní zástavby, jsme navázali spolupráci s renomovanými hradeckými architekty. Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, vydal dne 5.3.2021 kladné stanovisko na připravovaný záměr.

Krátce po odsouhlasení studie nás kontaktoval zástupce majitelů sousedního pozemku parc. č. 78/18 s žádostí o udělení souhlasu s jejich stavbou kůlny, na niž vyřizuje povolení. S majiteli sousedního pozemku jsme se osobně potkali a na jednání jsme jim předložili námi připravovanou studii projektu, tedy se s veškerými podklady detailně seznámili.

Majitelé sousedního pozemku parc. č. 78/18 (a parc. č. st. 428 a parc. č. st. 429), v k.ú. Slatina u Hradce Králové, šíří dezinformace ohledně našeho projektu na výstavbu obytných domů, o kterých se můžete podrobně dočíst na těchto webových stránkách.

Na našich pozemcích parc. č. 78/1, parc. č. 78/3 a parc. č. st. 149, vše v k.ú. Slatina u Hradce Králové, v obci Hradec Králové, vznikne soubor 5 rodinných domů o třech bytových jednotkách určených pro rodinné bydlení v městské části Hradce Králové Slatina. Více se o projektu dozvíte zde. Při návrhu domů jsme dodrželi veškeré zákony a platné vyhlášky, zejména jsou dodržena ustanovení Vyhlášky č. 501/2006 Sb., §25 Vzájemné odstupy staveb.

Jednání vlastníků sousedního pozemku, kteří roznáší falešné poplašné zprávy po sousedech a okolí s tím, že označují výše popsané obytné domy jako „paneláky“, vzniklo v návaznosti na snahu o legalizaci jejich černé stavby, kůlny, postavené ve vzdálenosti menší než jsou 2 metry zákonné odstupové vzdálenosti od hranice pozemku, a to bez souhlasu vlastníka sousedního pozemku a bez vydaného platného povolení pro stavbu takového objektu. Vlastníci sousedního pozemku při realizaci kůlny postupovali protiprávně a kůlna je černou stavbou, u které ani nebyla dodržena ustanovení Vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Abychom zabránili dalším zbytečným nedorozuměním napříč veřejností, uvádíme na těchto webových stránkách informace k připravovanému projektu a v případě dotazů se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře, či na uvedeném emailu a telefonu.