Aktuality

14.5.2021

Dne 1.6.2021 proběhne místní šetření za přítomnosti stavebního úřadu na sousedním pozemku p.č. 78/18, jehož majitelé realizovali černou stavbu kůlny ve vzdálenosti menší než 2 metry od sousedního pozemku (nedodrželi zákonné odstupové vzdálenosti), a to bez souhlasu vlastníka sousedního pozemku a především bez vydaného stavebního povolení (ohlášky).

5.3.2021

Dne 5.3.2021 vydal Magistrátem města Hradec Králové, odbor hlavního architekta souhlas – kladné stanovisko na předložený záměr na výstavbu „Obytného souboru Hradec Králové – Slatina“.

MMHK, odbor hlavního architekta – kladné stanovisko ke stažení.